BAO BÌ NHỰA

MÁY MÓC

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Bà La Kim Thanh
Chức vụ: Chủ Doanh Nghiệp
Di động: 0903 852 506
(08) 39780338
Điện Thoại:
(08) 3978 0338
Fax:
(08) 3978 0337
Địa chỉ:
145 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Thông tin công ty
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH THÀNH
Địa chỉ:
145 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(08) 3978 0338
Fax:
(08) 3978 0337
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường