BAO BÌ NHỰA

MÁY MÓC

thông tin liên hệ
Bà La Kim Thanh
Chủ Doanh Nghiệp
0903 852 506 - (08) 39780338

Băng Keo

Băng keo dán túi không chữ
Băng keo dán túi không chữ
Băng keo OPP (dán túi)
Băng keo OPP (dán túi)
Băng keo xịn (dán túi)
Băng keo xịn (dán túi)