BAO BÌ NHỰA

MÁY MÓC

thông tin liên hệ
Bà La Kim Thanh
Chủ Doanh Nghiệp
0903 852 506 - (08) 39780338

Túi PE - Cuộn PE

Cuộn PE
Cuộn PE
Cuộn PE
Cuộn PE
Cuộn PE
Cuộn PE
Cuộn PE
Cuộn PE
Túi PE treo
Túi PE treo
Túi PE treo
Túi PE treo
Túi PE treo
Túi PE treo
Túi PE treo
Túi PE treo
Túi Pe cán gai, lỗ chữ T in Clever
Túi Pe cán gai, lỗ chữ T in Clever
Túi PE sữa dán băng keo in chữ ZALORA
Túi PE sữa dán băng keo in chữ ZALORA
Túi PE đục lỗ bán nguyệt ở đáy
Túi PE đục lỗ bán nguyệt ở đáy
Túi PE đựng lịch
Túi PE đựng lịch
Túi PE in (chấm răng cưa)
Túi PE in (chấm răng cưa)
Túi PE loại dày in 2 màu
Túi PE loại dày in 2 màu
Túi PE sữa in chữ màu đỏ
Túi PE sữa in chữ màu đỏ
Túi PE sữa in màu đỏ
Túi PE sữa in màu đỏ
Túi PE Việt Thy (Đựng quần áo)
Túi PE Việt Thy (Đựng quần áo)
Túi PE xéo vai, dán băng keo (túi treo móc áo)
Túi PE xéo vai, dán băng keo (túi treo m...
Túi PP in, cán gai, đục lỗ chữ T (Đựng găng tay)
Túi PP in, cán gai, đục lỗ chữ T (Đựng g...
Túi PP xếp đáy đục 2 lỗ in chữ Marathon
Túi PP xếp đáy đục 2 lỗ in chữ Marathon